top of page

בחירת תוכנית

 • שיעור היכרות

  50₪
  למצטרפים חדשים בלבד
  תקף לחודש אחד
  • שיעור בודד

   65₪
   תקף לחודש אחד
   • כרטיסיה 5 כניסות

    300₪
    בתוקף למשך 2 חודשים
    • תקף למשך 2 חודשים
    • לתשלומים שלחו הודעה
    • ניתן לשלם בביט
   • כרטיסיה 10 כניסות

    550₪
    בתוקף למשך 3 חודשים
    • תקף למשך 3 חודשים
    • לתשלומים שלחו הודעה
    • ניתן לשלם בביט
   • Yogi Member

    360₪
    לתרגל פעמיים בשבוע
    תקף לחודש אחד
    • 8 כניסות לחודש אחד
    • ניתן לחלק לתשלומים
    • ניתן לשלם בביט
   • Guru Member

    480₪
    לתרגל 3 פעמים בשבוע
    תקף לחודש אחד
    • 12 כניסות לחודש אחד
    • ניתן לחלק לתשלומים
    • ניתן לשלם בביט
   bottom of page